Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioetako CAF 6. Areako 6.1 unitate egikaritzeko Errepartzelazio Proiektu aldaketari behin betiko onespena ematea
2022/06/01

Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioetako CAF 6. Areako 6.1 unitate egikaritzeko Errepartzelazio Proiektu aldaketari behin betiko onespena ematea

Ebazpena argitaratzen da adieraziz, administrazio bidean behin betikoa den ebazpen honen aurka, Administrazioaren aurkako helegitea jar daiteke Gipuzkoako Administrazioaren aurkako Auzi-gaien Epaitegiaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunetik hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan. Hala nahi izanez gero, bide Administrazioaren aurkako auzi-bideari ekin aurretik, birjarpen-helegitea jarri ahal izango da ebazpena eman zuen organoaren aurrean, jakinarazpen hau jasotako egunaren biharamunean hasita zenbatutako hilabeteko epean.