Trafikoa arautzen duen udal ordenantzaren aldaketari hasierako onespena
2022/08/03

Trafikoa arautzen duen udal ordenantzaren aldaketari hasierako onespena

Udal ordenantza informazio publikoan jartzen da 30 eguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko. Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin-betikotzat onartua geldituko da.

Informazioa