Udaltzaingoaren araudiari hasierako onespena emanda erreklamazioak aurkezteko epea irekita
2022/12/21

Udaltzaingoaren araudiari hasierako onespena emanda erreklamazioak aurkezteko epea irekita

Udalbatza Osoak 2022ko abenduaren 1ean egindako bilkuran hartutako erabakiaren ondoren,easaingo Udaltzaingoaren araudiari hasierako onespena eman zaio. Horren ondorioz, legeak xedatutakoaren arabera, informazio publikoan jartzen da 30 eguneko epean, murtziloak eta iradokizunak aurkezteko.

Epe horretan ez bada alegaziorik aurkezten, behin betikotzat onartua geldituko da. Hasierako onespena duen araudiaren testua, Beasaingo udalaren web orrian iragarrita dago.