6.1. egikaritze-unitatearen urbanizazio-proiektua aldatzea CAF 6. eremuan. Hasierako onespena. Alkatearen ebazpena
2022/06/14

6.1. egikaritze-unitatearen urbanizazio-proiektua aldatzea CAF 6. eremuan. Hasierako onespena. Alkatearen ebazpena